Произвеждаме воден разтвор на натриев силикат – водно стъкло с химическа формула  Na2O x n SiO2   и  технически данни:

ПоказателТип АТип Б
Външен видопалесцентен р-ропалесцентен р-р
Плътност1.36 – 1.541.33 – 1.40
Модул SiO2 / Na2O3.0 – 3.52.6 – 3.0
Съдържание на SiO2, %25 – 3024 – 30
Съдържание на Na2O, %8 – 99 – 11
Съдържание на CaO, %0.20.5
Съдържание на железни и алуминиеви окиси, макс., %0.70.7

За леярски цели се използва тип Б с плътност при 20 °С 1.46 – 1.52. При желание на клиента можем да произведем водно стъкло с различен модул и плътност по договаряне.