Две трейдинг ЕООД е основана през 2004 г. Основната дейност на фирмата е производство на водно стъкло – воден разтвор на натриев силикат Na2SiO3

Водното стъкло намира широко приложение в различни отрасли на промишлеността – металургия, металолеене, обогатяване на руди, пожарозащита, импрегниране на дървесина, строителство и много други направления. В света водното стъкло се произвежда по различни начини, във вид на силикатни късове, силикатни гранули и разтвори с различни концентрации и модули, за различни предприятия в зависимост от техните цели и задачи. Така например в хранителната, сапунената и строителната промишленост водното стъкло се получава както по сух, така и по мокър начин.