Употреба
 • ПРЕПАРАТИ:
  • Антикорозионно вещвство, буферно вещество, стабилизатор против избелване, дефлокулиращ агент, овлажняващ агент, фосфатен заместител, аген, контролиращ вискозитета, агент за суспензиране на петна.
 • ЦЕЛУЛОЗА & ХАРТИЯ:
  • Стабилизатор при избелване с хидроген пероксид, агент срещу преотлагане при обезцветяване на отпадна хартия, лепило при производство на етикети и велпапе.
 • ТЕКСТИЛ:
  • Стабилизатор при избелване с хидроген пероксид, буферно вещество при процеси за оцветяване чрез напояване на плата.
 • ХИМИКАЛИ:
  • Кварцов източник при производство на: силиказоли, силикагели, силика утайки, зеолити за детергенти, употреба като катализатор и молекулярно сито, съспензионен агент при производство на синтетични глини и диспергиращ агент при производството на титаниев диоксид.
 • МЕТАЛУРГИЯ:
  • Втвърдяваща добавка за производство на пясъчни матрици и леярски сърца за цветни и черни отливки, втвърдяваща добавка за производство на заваръчни електроди.
 • СТРОИТЕЛСТВО:
  • Втвърдяваща добавка , антикорозионно и устойчиво вещество при производство на огнеупорен и киселиноустойчив цимент, шприцован бетон, тухли, изолационни панели, циментови добавки, глазиране, бои, покрития, дефлокуант за керамична глина, сгъстяване на пръстта (циментиране), втвърдяване на бетон, уплътняване на песачливи почви, импрегниране на дърво и камък и т.н.
 • МИННО ДЕЛО:
  • Свързващо вещество таблетиране, производство на брикети и блокове и гранулиране.
 • ТРЕТИРАНЕ НА ВОДА:
  • Ускорител при флокулация, антикорозионно вещество, буферно вещество.