Контакти

Адрес: гр. Русе 7009
ул. Българене 8,
Местност Балтата,
Бетонов Център СМК

Телефон: +359 898 688 647

е-mail: office@dvetrading.com